Dzień Seniora- w słowach i obrazach

Dzień seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym : 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 20 listopada jako Ogólnopolski dzień seniora oraz 20 października  jak Europejski Dzień Seniora. W Karkowie Jesienny Dzień Seniora odbył się 10 listopada.

 

Wszystkie powyższe daty mają jednak ten sam cel- kształtowanie społecznego postrzegania osób starszych oraz podejmowanie wszelkich działań mających na celu zapewnienie im godnego życia.
Priorytetowym celem jest więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwianie dostępu do opieki ,medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Wg. aktualnych danych na świecie żyje około  600 milionów osób powyżej 60 roku życia. Przewiduje się, że w 2050 roku będą to 2 miliardy osób starszych. Zdecydowanie większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzie będą zatem pełnić jeszcze większa rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z  późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijając, ale również przeżywać drugą młodość.

Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń” zorganizowało już drugie spotkanie dla seniorów, i chce prowadzić kontynuacje tych spotkań.  W tym roku plan był bardzo prosty: dzieci zostały przygotowane do wystąpienia artystycznego, wspólne śpiewanie piosenek „ …. z tamtych lat”. Dla Seniorów przygotowany był poczęstunek oraz pamiątkowe Dyplomy z podziękowaniami za uczestnictwo w wydarzeniu.

 

Dziękujemy Seniorom za obecność i zabawę, mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu poczęstunku, dzieciom i wolontariuszom za występ.  Zadanie współfinansowane było przez Gminę Chociwel w ramach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego.

 

Kochani Seniorzy !!!

Życzymy, aby Wasze życie nie było jesienną szarugą, a złotą polską jesienią. Niech Wasza mądrość i doświadczenie życiowe służy młodym pokoleniom. Życzymy, abyście długo zachowali swoją aktywność, a w trudnych chwilach mogli liczyć na osoby bliskie i nigdy nie czuli się samotni. Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie swoje pasje, realizujcie marzenia.

 

 

Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń”

 

Przejdź do paska narzędzi