Dzień Seniora

Przed nami bardzo ważne spotkania dla Seniorów z Karkowa.
Spotkanie odbędzie się 10 listopada w świetlicy w Karkowie.

W dniu dzisiejszym nasi wolontariusze rozprowadzili zaproszenia do seniorów. Prezesi Stowarzyszenia czekają na potwierdzenie przybycia do 5 listopada, aby usprawnić przebieg wydarzenia. 

Przejdź do paska narzędzi