o nas

 

Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń” zostało zarejestrowane 18 maja 2016 roku, swoje zadania wykonuje zgodnie ze Statutem z dnia 28 lutego 2016 roku (ze zmianami w roku 2017).
Naszą załogę stanowią 23 członkowie oraz 3 stałych wolontariuszy.

 

 

Stowarzyszenie Otwarta Dłoń dzięki realizacji projektów nabyło doświadczenie wynikające z realizacji szeregu projektów skierowanych do społeczności lokalnej Gminy Chociwel i Powiatu Stargardzkiego.

W ostatnim czasie Stowarzyszenie z powodzeniem bierze udział w projekcie „Masz Głos” oraz wygrało konkurs o dofinansowanie projektu „Jak Kargul z Pawlakiem”- dzień pieczonego kurczaka w ramach którego zaplanowanych było szereg działań animacyjnych wdrażających nowy model aktywności społecznej sołectwa karkowo. Grantodawcą była w tym przypadku Fundacja Tesco.

Organizacja wspólnie z grupą nieformalną podczas okresu wakacji realizowaliśmy projekt „Rewitalizacja Świetlicy Wiejskiej w Karkowie” Głównym celem projektu była rewitalizacja, ożywienie lokalnej społeczności Karkowa oraz wzrost znaczenia świetlicy wiejskiej tego sołectwa jako głównego miejsca kultury i aktywności społecznej.
Zaplanowane w projekcie działania wpłynęły pozytywnie na lokalną społeczność, pokazały, że można na terenie sołectwa z powodzeniem realizować działania skierowana do mieszkańców bez potrzeby angażowania w to środków publicznych gminy Chociwel.
Posiłkujemy się darowiznami od lokalnych przedsiębiorców organizujemy także szereg innych pomniejszych
działań skierowanych do różnych grup społecznych sołectwa i gminy. Stowarzyszenie współpracuje w ramach porozumienia partnerskiego z innymi organizacjami pozarządowymi w regionie oraz trwale pracuje z Urzędem Gminy Chociwel nad poprawą stanu społeczeństwa obywatelskiego na tym terenie. Stowarzyszenie współpracuje także z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej.

W roku 2018 ważnym projektem dla organizacji jaki mieszkańców była realizacja pikniku patriotycznego „Jak Kargul z Pawlakiem”, w tym roku stowarzyszenie pozyskało środki na doposażenie swojej organizacji w ramach projektu Mikorodotacje dla regionu Stargardzkiego.

 

Przejdź do paska narzędzi