Składki Członkowskie 2019

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń” każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich

Przypominamy Numer Konta do Wpłat Składek Członkowskich

BANK PEKAO I oddział w Stargardzie 23 1240 3901 1111 0010 6831 5628

 

W tytule płatności prosimy wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka. 

wpłaty składki należy dokonać do końca kwietnia 2019 roku.

Członkowie którzy mają nieuregulowany rok 2018 prosimy aby uregulowali wpłatę do końca kwietnia 2019.

Członkowie którzy nadal będą zalegać będą skreślani z listy członków Stowarzyszenia !!!

Przejdź do paska narzędzi