Składki członkowskie

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń” każdy członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do regularnego opłacania składek członkowskich

Przypominamy Numer Konta do Wpłat Składek Członkowskich

BANK PEKAO I oddział w Stargardzie 23 1240 3901 1111 0010 6831 5628

W tytule płatności prosimy wpisać:
imię i nazwisko oraz rok za który jest opłacana składka.

wpłaty składki należy dokonać do końca lutego  2020 roku.

Członkowie którzy mają nieuregulowany rok 2019 prosimy aby uregulowali wpłatę do końca lutego 2020

Członkowie którzy nadal będą zalegać ze składkami zostaną skreśleni z listy członków Stowarzyszenia !

Przejdź do paska narzędzi