Uzależnieniom mówimy NIE

Przez cały tydzień członkowie stowarzyszeni realizują p.n. „Uzależnieniom Mówimy NIE ! ”
Projekt ma na celu
1. Promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
2. Zaangażowanie dzieci młodzieży do działań profilaktycznych.
3. Zainspirowanie kreatywności dzieci i młodzieży w procesie zdobywania różnorodnych umiejętności życiowych.
4. Uświadomienie dzieciom i młodzieży zagrożeń związanych z uzależnieniami.

W projekcie przewidziane są także zajęcia tj. dekorowanie świątecznych słoików, dekoracja pierników, promocje uzależnień w postaci plakatów i ulotek.

Projekt dofinansowany przez Gminną Komisję Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych

cała galeria dostępna Zdjęcia-Galeria-kliknij

Przejdź do paska narzędzi