Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia – Sprawozdawcze

Szanowni Państwo,

na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń”, Zarząd Zwołuje Walne Zebranie  Sprawozdawcze

które odbędzie się 23 lutego 2019 r. o godzinie 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Karkowie
W przypadku braku wymaganej obecności Członków Stowarzyszenia, II Termin ustala się na godzinę 17:00.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania .
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego za rok 2018 przez Prezesa Zarządu Pawła Datkiewicz.
 5. Dyskusja nad sprawozdaniem merytorycznym .
 6. Głosowanie nad uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego .
 7. Przestawienie sprawozdania finansowego przez Zarząd Stowarzyszenia (przygotowanego przez Lutolską Spółdzielnie Socjlaną WINDA).
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem finansowym .
 9. Głosowanie nad uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej przez Przewodniczącą p. Martę Schab oraz złożenie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2018.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad uchwałą w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
 13. Głosowanie nad uchwałą o udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2019.
 14. Przestawienie nieaktywnych członków stowarzyszenia.
 15. Dyskusja nad nieaktywnymi członkami Stowarzyszenia
 16. Podjęcie uchwały o skreśleniu z Listy Członków Stowarzyszenia nieaktywnych -i zalegających ze składkami
 17. Przygotowanie planu pracy Stowarzyszenia na rok 2019.
 18. Przestawienie sprawozdań z pracy Zarządu miedzy Walnymi Zebraniami.
 19. Dyskusja- Wolne Wnioski .
 20. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania .
Przejdź do paska narzędzi