Walne Zebranie – wyborcze

Szanowni Państwo,

na podstawie § 25 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń”, Zarząd Zwołuje Walne Zebranie  Wyborcze odbędzie się 14 lutego 2019 r. o godzinie 19:00 w siedzibie Stowarzyszenia (Karkowo 37/3)
W przypadku braku wymaganej obecności Członków Stowarzyszenia, II Termin ustala się na godzinę 19:30.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Panią vc- Prezes Magdalene Hałub
 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Wyborczego
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Podjęcie uchwały o powołaniu Członka Zarządu Stowarzyszenia „Otwarta Dłoń”
 5. Wybory Uzupełniające do Zarządu Stowarzyszenia
 6. Przyjęcie Rezygnacji z funkcji członka Komisji Rewizyjnej
 7. Zgłoszenie kandydatów do głosowania w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 8. Wybór Członka Komisji Rewizyjnej
 9. Przestawienie proponowanych zmian w Statucie (  na adres e-mail członkowie mogli zapoznać się z proponowaną zmianą)
 10. Dyskusja nad uchwała w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 11. Głosowanie nad uchwała w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Stowarzyszenia.
 12. Przekazanie informacji z zebrań Zarządu miedzy Walnymi Zebraniami.
 13. Wolne Wnioski- Dyskusja
 14. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Wyborczego

Przejdź do paska narzędzi