Wielkanocne Palmy

13 kwietnia, w świetlicy w Karkowie w , odbyły się organizowane przez Stowarzyszenie „Otwarta Dłoń” warsztaty wykonywania tradycyjnych palm wielkanocnych. Warsztatach wzięły dzieci wraz z rodzicami, przez kilka godzin przed warsztatami wykonywali kwiaty z bibuły i krepiny, a także wiły palmy z wykorzystaniem przede wszystkim bukszpanu, zasuszonych traw, zbóż.
Podczas warsztatów powstały przepiękne palmy, które z pewnością zostaną wykorzystane podczas zbliżającej się Niedzieli Palmowej.
Podczas wykonywania palm prowadzona była profilaktyka nawiązująca do uzależnień a także pogadanki nt. jakie skutki ma nadużywania alkoholu i jak mówić NIE gdy proponuje się nam alkohol.

Dziękujemy Panią które pomogły nam w organizacji oraz Pani Radnej Emilii Łaniec za odwiedziny i pomoc w produkcji kwiatów.

Warsztaty mogły się odbyć dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomani na terenie gminy Chociwel.

Przejdź do paska narzędzi