Władza organizacji 2020-2024

06.11.2020 odbyło się walne zebranie, na którym wybrano nowy zarząd w składzie

Prezes Zarządu : Paweł Datkiewicz
Vc-Prezes Zarządu : Maja Aptowicz
Sekretarz Zarządu: Sabina Kozak
Członek Zarządu: Hanna Laszuk

KOMISJA REWIZYJNA
Przewodnicząca : Wiktoria Tasak
Sekretarz: Marta Matuszewska
Członek : Paweł Suproniuk

Przejdź do paska narzędzi